Marek Wagner
   "Wojna polsko-turecka w latach 1672–1676" tom II

   ISBN 978-83-89943-44-6
   376 str.
   13 map
   145x205 mm
   Okładka miękka ze skrzydełkami
   Zabrze 2009


Spis treści:

VII Kampania jesienno-zimowa 1674/1675 roku
VIII Kampania letnio-jesienna 1675 roku
IX Kampania jesienna 1676 roku
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz szkiców
Wykaz skrótów
Indeks nazwisk

Opis książki:

Opracowanie „Wojna polsko-turecka w latach 1672–1676” stanowi pierwszą w krajowej historiografii syntezę historyczno-wojskową zmagań zbrojnych pomiędzy Rzeczypospolitą szlachecką a Imperium osmańskim w czasach Jana Sobieskiego, hetmana wielkiego koronnego i króla polskiego. Geneza, przebieg oraz skutki wojny polsko-tureckiej przedstawiono na szerokim tle wydarzeń politycznych, dyplomatycznych i wojskowych, które w zasadniczy sposób wpłynęły na końcowe rozstrzygnięcia wojny lat 1672–1676. Praca, oparta na pogłębionej bazie źródłowej, polskiej i zagranicznej, jak również na bogatej i aktualnej literaturze przedmiotu, została podzielona na dwa tomy – w pierwszym umieszczono analizę genezy wojny polsko-tureckiej oraz dwóch kampanii wojennych (1672 i 1673 r.), w drugim zaś opis kolejnych kampanii (1674–1676 r.) wraz z ich konsekwencjami politycznymi i militarnymi.

O autorze:

Marek Wagner (ur. 1946 r.) doktor habilitowany, profesor Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierownik Zakładu Historii Nowożytnej w Instytucie Historii tejże Uczelni. Zainteresowania badawcze: historia polityczna i wojskowa Rzeczypospolitej szlacheckiej XVII–XVIII w. Autor 7 książek i około 150 publikacji naukowych i źródłowych zamieszczonych w czasopismach polskich i zagranicznych, m.in. monografii: „Kadra oficerska armii koronnej w drugiej połowie XVII w.”, „Stanisław Jabłonowski (1634–1702). Polityk i dowódca”, „Studia z dziejów panowania Jana III Sobieskiego (1684–1696)” i „Wojna polsko-turecka w latach 1672–1676. Tom I”.
Powrót

 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: