PRZYGOTOWYWANE TYTUŁY W SERII: BITWY / TAKTYKA


   Grzegorz Szymborski
   "Działania zbrojne w Rzeczypospolitej podczas
    interwencji rosyjskiej 1764 roku"

  

 ISBN 978-83-65982-63-6
470 str.
145x205 mm
Mapy: 8

Okładka miękka ze skrzydełkami

Zabrze – Tarnowskie Góry 2020

 

Spis treści:

 

Słowo od autora
I Saskie ostatki. Stronnictwa polityczne w Rzeczypospolitej i ich zagraniczni protektorzy
w przeddzień rozgrywki o polski tron
II Państwa ościenne wobec polskiego bezkrólewia
III Chaos przedkonwokacyjny
IV Interwencja rosyjska
V Odwrót hetmana. Działania wojenne w Koronie w maju i czerwcu 1764 roku
VI Kampania litewska księcia Karola Stanisława Radziwiłła
VII Próba aktywizacji ruchu konfederackiego i pacyfikacja kraju
Koniec czy początek?
Aneksy
Bibliografia
Spis map i schematów
Indeks osobowy
Streszczenie
Summary
РезюмеO książce:
Wydarzenia 1764 roku znane są nam przede wszystkim dzięki reformom zwycięskiego stronnictwa „Familii” Czartoryskich. Sielankowy obraz zgodnej elekcji ostatniego polskiego króla zakłóca co najwyżej obecność wojsk rosyjskich na polach warszawskiej Woli. Autor niniejszej pracy stara się przestawić długie miesiące bezkrólewia, w czasie których doszło do walki o zachowanie dotychczasowego porządku ustrojowego w Rzeczypospolitej. Jaką rolę odegrał w działaniach zbrojnych Tatar Józef Bielak? W jakich okolicznościach mieszkańcy Brzozowa napadli u podnóży Karpat na rosyjski oddział? Jak sprawiła się w boju zachwalana milicja Karola Stanisława Radziwiłła?

 

O autorze:
Grzegorz Szymborski ur. w 1995 roku w Olsztynie. Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Kolegium Europejskiego w Natolinie, od wielu lat zafascynowany historią nowożytną, w szczególności czasami saskimi.
Publikował dla miesięczników historycznych „Historia Bez Cenzury” i „wSieci Historii”, obecnie pisze dla  „Więzi”, „Przeglądu Bałtyckiego” oraz  „New Eastern Europe”. Autor powieści historycznej Wolność niejedno ma imię (2013) oraz monografii popularnonaukowej Wyprawa Fryderyka Augusta I do Inflant 1700–1701 w świetle wojny domowej na Litwie (2015).
Przyszłość wiąże z piórem i dziedzictwem Rzeczypospolitej szlacheckiej.

Piotr Derdej
  "Brześć Litewski 1939"

Marek Wagner
  "Stanisław Jabłonowski (1634–1702). Polityk i dowódca. Tom I"

Patryk Masny
  "Szturm na Żelazny Trójkąt. Operacja Cedar Falls
    8–26 stycznia 1967
"

 

 

 

 


PRZYGOTOWYWANE TYTUŁY W SERII: POLA BITEW

 

Jakub Juszyński
  "Bratysława 4–5 VII 907. Bitwa, która zmieniła Europę"

Franciszek Ksawery Latinik
  "Walka o Śląsk Cieszyński w r. 1919"

 

 

 

 

 PRZYGOTOWYWANE TYTUŁY W SERII: WOJOWNICY

   Jakub Juszyński
   "Etos łucznika w starożytnej Europie"

  

 ISBN 978-83-65982-61-2
 56 str.
163x235 mm
Okładka miękka

Zabrze – Tarnowskie Góry 2020

 

Spis treści:

 

Wstęp
Prehistoryczno-heroiczne początki
Łucznicy w Iliadzie
Łuk Odyseusza
Scytowie
Łucznicy w Eneidzie
Złoty Łuk z Jakuszowic
BibliografiaO książce:
Łuk Odyseusza należy do najbardziej znanych elementów świata Homera. Łucznikiem był także Herakles. Z łucznictwem kojarzeni też są dziś Scytowie oraz ci, którzy brali czynny udział w przemianach kończących starożytność – Hunowie. Książka ta przedstawia pozycję słynnych łuczników starożytności w ówczesnej kulturze. Przedstawienie przez Homera Odyseusza jako posługującego się łukiem nie mogło być przypadkowe, lecz stanowiło ono wynik oddziaływania etosu łucznika w Grecji archaicznej i późniejszej, w czasach domniemanego życia autora eposów. Pozycja łucznika w ówczesnej kulturze przebija między wierszami Iliady i Odysei. Podobnie wygląda podejście starożytnych Greków do kultu samego łuku, a nawet materiału, z którego jest on wykonany. Ważne jest tu podkreślenie przebijającego u Homera echa etosu łucznika prehistorycznego, używającego łuku refleksyjnego w walce o byt.
Ostatni rozdział książki omawia znalezisko Złotego Łuku z Jakuszowic. Sprawa ta skupia w sobie wątek polski, etos łucznika w starożytności i koczownicze jubilerstwo. Podsumowuje też przemiany polityczne, kulturowe i inne, które zaszły w Europie w wyniku wędrówki ludów i u końca czasów starożytnych...

 

O autorze:
Jakub Juszyński (1988), historyk, zajmuje się rekonstrukcją historyczną Scytów i średniowiecznych Węgier. Publikuje w „De re militari”, „Mówią Wieki” i „Pruthenii”.

 

 


  PRZYGOTOWYWANE TYTUŁY W SERII: PRACE HISTORYCZNE

 

 

 

 


PRZYGOTOWYWANE TYTUŁY W SERII: SZLAKIEM KRUCJAT

 

Remigiusz Gogosz
  "Od Ziemi Świętej do ziemi Prusów.
    Książę Henryk Sandomierski jako ideał krzyżowca"

 

 

 


PRZYGOTOWYWANE TYTUŁY: VARIA


   1/2020 (5)
   "DE RE MILITARI. Czasopismo
    miłośników wojskowości"

  

 ISSN 2392-3911
 190 str.
 200x270 mm
 Okładka miękka

 

 

Spis treści:

 

Od redakcji

Witold Biernacki
Bitwa pod Narthakion (394 rok przed Chrystusem)

Łukasz Schreiber
L. Cecyliusz Metellus Dalmatyński

 

Jakub Juszyński
Ruś a Połowcy


Witalij Pienskoj
Bitwa koło Sudbiszczi 3-4 lipca 1555

Marcin Gawęda
O tatarskim szyku bojowym

Paweł Sz. Skworoda
Chanat krymski a Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII wieku – zarys
problematyki najazdów tatarskich na ziemie polskie


Damian Płowy
Oblężenie i zdobycie Landau w 1702 roku (cz. II)

Tomasz Rogacki
Holendrzy w kampanii 1812 roku

Łukasz Kowalewski
Opanowanie delty Szatt al-Arab przez Brytyjczyków. Listopad-grudzień 1914. Cz. II

Rafał Igielski
Zestawienie potencjałów sił zbrojnych państw Ameryki Łacińskiej w 1914 r.

Łukasz Stefański
Obowiązek i honor czy narodowy socjalizm? Postawy etyczno-moralne oficerów Ubootwaffe na podstawie wybranych przykładów (cz. I)

Waldemar Sykosz
Sieć niemieckich obiektów ostrzegawczo-alarmowych na Górnym Śląsku

Jarosław Dobrzelewski
Wojny między Tanzanią i Ugandą (1972, 1978-1979)

Maciej Maciejak
Wojna na Kaukazie Północnym. Ostatnia walka Husajna Gakajewa – 24 stycznia 2013 roku

Krzysztof Kubiak
Michiel de Ruyter, albo Admirał (recenzja)

 

Recenzje książek (oprac. P. Sz. Skworoda)

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: