PRZYGOTOWYWANE TYTUŁY W SERII: BITWY / TAKTYKA
 

Eugen Gorb, Jurij Ryabucha
  "Lwów – Jezierna. Kampania kozacko-moskiewska roku 1655"


Jarosław Dobrzelewski
  "Zarys wybranych konfliktów zbrojnych w Afryce
    w drugiej połowie XX w."
 


Witalij Pienskoj
  "Szkice z historii wojny inflanckiej z lat 1558–1561.
    Pogląd strony rosyjskiej"

 

 

 

 


PRZYGOTOWYWANE TYTUŁY W SERII: POLA BITEW
 

Michał Leszczyński
  "Dien Bien Phu 1954"


Mariusz Samp
  "Krosno Odrzańskie 1005 i 1015"

 

 

 

 

 PRZYGOTOWYWANE TYTUŁY W SERII: WOJOWNICY


Jan Snopkiewicz
  "Armia bawarska 1792–1815 (1). Struktura, organizacja, taktyka" 


Jan Snopkiewicz
  "Armia bawarska 1792–1815 (2). Działania wojenne"

 

 


  PRZYGOTOWYWANE TYTUŁY W SERII: PRACE HISTORYCZNE

 

 

 

 

 


PRZYGOTOWYWANE TYTUŁY W SERII: SZLAKIEM KRUCJAT

Remigiusz Gogosz
  "Henryk książę sandomierski.
    Pierwszy polski krzyżowiec (1126/1133 – 1166)
"

 

 

 


PRZYGOTOWYWANE TYTUŁY: VARIA

   Felicjan Pawlak
   "Z Oflagu do Tobruku i w nieznane. Diariusz 1939–
    1943
" (Opracował i wstępem opatrzył Karol
    Łopatecki)

  

 ISBN 978-83-65982-36-0
 519 str.
145x205 mm
Okładka miękka ze skrzydełkami

Zabrze – Tarnowskie Góry 2019

 

Spis treści:

 

Przedmowa (Norman Davies)
Wstęp (Karol Łopatecki)
Felicjan Pawlak. Oflagu do Tobruku i w nieznane. Diariusz 1939–1943
I Wojna obronna (17 IX 1939 – 5 X 1939)
II Niewola i pobyt w Oflagu II B Arnswalde (6 X 1939 – 5 II 1940)
III Próba ucieczki i przewiezienie do Oflagu VIII B Silberberg (6 II 1940 – 4 V 1940)
IV Ucieczka ku wolności (5 V 1940 – 31 V 1940)
V Budapeszt i obóz w Lenti (1 VI 1940 – 17 VI 1940)
VI W drodze na Bliski Wschód (18 VI 1940 – 18 VIII 1940)
VII W Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich (19 VIII 1940 – 6 I 1941)
VIII Obrona Tobruku (17 VIII 1941 – 9 XII)
IX Bitwa pod Gazalą (10 XII 1941 – 29 XII 1941)
X Kurs Middle East Tactical School w Heluan (30 XII 1941 – 13 II 1942)
XI Ponownie w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich (14 II 1942 – 8 III 1942)
XII Szkoła Podchorążych w Centrum Wyszkolenia Armii (10 III 1942 – 14 VI 1942)
XIII Siódmy kurs Middle East Staff School Haifa (15 VI 1942 – 7 XI 1942)
XIV W oczekiwaniu na nowy przydział: podróż z Egiptu do Iraku (8 XI 1942 – 4 XII 1942)
XV W 3. Brygadzie Strzelców (5 XII 1942 – 11 III 1943)
XVI Służba w 5. Wileńskiej Brygadzie Piechoty (11 III 1943 – 26 VII 1943)
XVII 5. Kresowa Dywizja Piechoty – z Iraku do Palestyny (27 VII 1943 – 5 IX 1943)
Aneksy
Chronologia wydarzeń II wojny światowej
Bibliografia
Indeks osobowy
AbstractO książce:
Chociaż możemy spotkać dzienniki z czasów wojny w najróżniejszych kształtach i rozmiarach, to zapiski młodego polskiego oficera Felicjana Pawlaka są wyjątkowe zarówno pod względem formy jak i treści. Dodatkowo okoliczności opisanych tam wydarzeń mogą wydać się egzotyczne z punktu widzenia brytyjskich czy amerykańskich czytelników. Historia Pawlaka zaczyna się we wschodniej Polsce podczas kampanii wrześniowej 1939 roku, obejmuje dwukrotne uwięzienie w charakterze jeńca wojennego, dwie brawurowe ucieczki z rąk Sowietów i Niemców, długą podróż przez Węgry i Bałkany na Bliski Wschód, dwa lata służby w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich, wysłanej m.in. do Afryki Północnej i Tobruku, a następnie służbę w 2 Korpusie Polskim pod dowództwem gen. Andersa, w tym długie, ciężkie i bohaterskie walki we Włoszech.
Notatki Pawlaka nie skupiają się na szczegółach działań wojennych, a raczej pokazują, jaki wpływ ten konflikt zbrojny miał na ciało i umysł wrażliwego człowieka uwikłanego w wir historii. Często są krótkie i lakoniczne, przez co czytelnik musi zastanawiać się, gdzie autor się znajduje i co w tej chwili robi, ale niezwykle trafnie opisują następujące po sobie chwile rozpaczy i nadziei. Dodatkowym, elementem, który bardzo wzbogaca te zapiski, jest wyjątkowo szczegółowy i dogłębny komentarz Karola Łopateckiego.
Norman Davies (fragment Przedmowy)

 

O autorze:
Felicjan Pawlak (1914–2000), podpułkownik dyplomowany. Nauczyciel, w 1934 r. powołany do szkoły podchorążych piechoty. Jako podporucznik rozpoczął służbę w 1937 r. w 44. Pułku Piechoty w Równem. Podczas kampanii obronnej 1939 r. brał udział w walkach pod Kamionką Strumiłową i Poizdowem. Dostał się do niewoli niemieckiej trafiając do Oflagu IIB Arnswalde, po nieudanej ucieczce przeniesiony do Oflagu VIIIB Silberberg. Z niewoli uciekł wraz z Janem Gerstelem i Tadeuszem Wesołowskim docierając w VIII 1940 r. do Hajfy. Wstąpił do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, gdzie otrzymał awans na porucznika. Był zastępcą dowódcy 3. kompanii ckm i 4. kompanii III Batalionu. Funkcję tę pełnił do V 1942 r. biorąc udział w oblężeniu Tobruku i bitwie pod Gazalą. W 1942 r. został odkomenderowany do angielskiej Middle East Staff School w Hajfie, a następnie dostał przydział jako oficer operacyjny w 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Brał udział w bitwie pod Monte Cassino, następnie został szefem sztabu 6. Lwowskiej Brygady Piechoty. Jako kapitan uczestniczył w akcji zdobycia Ankony, Predapio i Forli. Od I do IV 1945 r. dowodził 17. Lwowskim Batalionem Strzelców San Angelo, w tym czasie brał udział w zdobyciu Bolonii. W VI 1945 r. otrzymał awans na majora dyplomowanego i został szefem sztabu Rejonu Osiedli Polskich we Włoszech. Po wojnie wyemigrował do Wielkiej Brytanii i wraz z żoną Jolantą mieszkał aż do śmierci w Londynie.

 
   1/2019 (5)
   "DE RE MILITARI. Czasopismo
    miłośników wojskowości"

  

 ISSN 2392-3911
 160 str.
 200x270 mm
 Okładka miękka

 

 

Spis treści:

 

Od redakcji

Witold Biernacki
Bitwa pod Narthakion (394 rok przed Chrystusem)

Jakub Juszyński
Ruś a Połowcy

Witalij Pienskoj
Bitwa koło Sudbiszczi 3-4 lipca 1555

Marcin Gawęda
O tatarskim szyku bojowym

Paweł Sz. Skworoda
Chanat krymski a Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII wieku – zarys
problematyki najazdów tatarskich na ziemie polskie


Damian Płowy
Oblężenie i zdobycie Landau w 1702 roku (cz. II)

Tomasz Rogacki
Holendrzy w kampanii 1812 roku

Łukasz Kowalewski
Opanowanie delty Szatt al-Arab przez Brytyjczyków. Listopad-grudzień 1914. Cz. II

Rafał Igielski
Zestawienie potencjałów sił zbrojnych państw Ameryki Łacińskiej w 1914 r.

Łukasz Stefański
Obowiązek i honor czy narodowy socjalizm? Postawy etyczno-moralne oficerów Ubootwaffe na podstawie wybranych przykładów (cz. I)

Waldemar Sykosz
Sieć niemieckich obiektów ostrzegawczo-alarmowych na Górnym Śląsku

Jarosław Dobrzelewski
Wojny między Tanzanią i Ugandą (1972, 1978-1979)

Maciej Maciejak
Wojna na Kaukazie Północnym. Ostatnia walka Husajna Gakajewa – 24 stycznia 2013 roku

Krzysztof Kubiak
Michiel de Ruyter, albo Admirał (recenzja)

 

Recenzje książek (oprac. P. Sz. Skworoda)

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: