PRZYGOTOWYWANE TYTUŁY W SERII: BITWY / TAKTYKA
 

Patryk Masny
  "Szturm na Żelazny Trójkąt. Operacja Cedar Falls
    8–26 stycznia 1967"
 


Marcin Ochman
  "Polski korpus inżynierów wojskowych w latach 1807–1831"


Łukasz Kowalewski
  "Wojna o Kuwejt 1990–1991.
    Przyczyny, przebieg oraz konsekwencje"

 

 

 

 


PRZYGOTOWYWANE TYTUŁY W SERII: POLA BITEW

 

   Mariusz Samp
   "Praga 1004. Największa klęska Bolesława Chrobrego"

  

 ISBN 978-83-65982-54-4
 95 str.
163x235 mm
Mapy: 5

Okładka miękka

Zabrze – Tarnowskie Góry 2020

 

Spis treści:

 

Wstęp
I Wojskowość polska w czasach Bolesława Chrobrego – zarys problematyki
II Polityczne i wojskowe stosunki polsko-niemieckie na początku XI wieku
III Opanowanie Czech przez Bolesława Chrobrego
IV Wyparcie wojsk polskich z Pragi i Czech w 1004 roku
V Dalsze walki polsko-niemieckie
Zakończenie
Bibliografia
Spis mapO książce:
Na pierwszych latach rządów Bolesława Chrobrego zaciążyła klęska, jakiej doznał on w 1004 roku. Wtedy to przeciwko spadkobiercy Mieszka I ruszyła wielka wyprawa króla niemieckiego Henryka II (1002-1024). Teatrem działań wojennych stały się wówczas Czechy, rządzone przez polskiego Bolesława, któremu udało się w sprzyjających okolicznościach opanować Pragę i objąć tutaj rządy. Na temat kampanii czeskiej rozpisywano się już nieraz w polskiej, niemieckiej oraz czeskiej historiografii. Nie ukazała się jednak jak na razie całościowa monografia, opisująca te wydarzenia pod kątem historyczno-militarnym. Lukę tę będzie starała się wypełnić niniejsza praca. Najważniejszym zadaniem, przed którym stanął autor tego opracowania, będzie próba omówienia przebiegu wojny z 1004 r. Dołożono też starań, aby odpowiedzieć na pytanie, z czego wynikała klęska poniesiona wówczas przez polskiego wodza.
W celu znalezienia odpowiedzi na nurtujące autora niniejszego studium pytania, posłużono się analizą dostępnego materiału źródłowego. Najwięcej do powiedzenia w tym zakresie miały przekazy niemieckie. Najważniejszym źródłem jest tutaj kronika biskupa merseburskiego Thietmara (1018), następnie zaś żywot Henryka II, sporządzony przez biskupa Utrechtu Adalbolda. Informacje obu dziejopisów dopełniają zapiski z roczników niemieckich. W niniejszym opracowaniu wyzyskano poza tym wiadomości, pochodzące z dzieł późniejszych autorów. Warto tu wskazać przede wszystkim na anonimowego mnicha z klasztoru w Nienburgu Annalistę Saxo i kanonika praskiego Kosmasa (ok. 1045‑1125). Niekiedy też odwoływano się do najstarszej polskiej kroniki, autorstwa Anonima tzw. Galla, zawierającej podstawowe informacje o najstarszych relacjach polsko-czeskich...

 

O autorze:
Mariusz Samp (1990) – absolwent historii wojskowości na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie doktorant Akademii Pomorskiej w Słupsku. Historia, szczególnie historia polskiego średniowiecza, jest przedmiotem jego zainteresowań od wczesnych lat szkolnych. Publikował m.in. w „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym”, „Studiach z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, „Scripta Historica” i „Kwartalniku Bellona”. Współpracuje również z portalem historycznym HISTMAG.

 


Marcin Suchacki
  "Od Nowej Francji do Łopuszna 1752–1915" 


Wiktor Czermak
  "Przeprawa Czarnieckiego na wyspę Alsen"

 

 

 

 

 PRZYGOTOWYWANE TYTUŁY W SERII: WOJOWNICY

 

Jakub Juszyński
  "Etos łucznika w starożytnej Europie"

 


  PRZYGOTOWYWANE TYTUŁY W SERII: PRACE HISTORYCZNE

 

Albert Wijuk Kojałowicz
  "Wojna przeciwko Kozakom Zaporoskim w latach 1648 i 1649
    przez Alberta Wijuk Kojałowicza. Tłumaczenie z rękopisu
    łacińskiego z Archiwum ks.ks. Radziwiłłów w Nieświerzu
    Edward Kotłubaj"

 

 

 


PRZYGOTOWYWANE TYTUŁY W SERII: SZLAKIEM KRUCJAT

 

Remigiusz Gogosz
  "Od Ziemi Świętej do ziemi Prusów.
    Książę Henryk Sandomierski jako ideał krzyżowca"

 

 

 


PRZYGOTOWYWANE TYTUŁY: VARIA


   1/2020 (5)
   "DE RE MILITARI. Czasopismo
    miłośników wojskowości"

  

 ISSN 2392-3911
 160 str.
 200x270 mm
 Okładka miękka

 

 

Spis treści:

 

Od redakcji

Witold Biernacki
Bitwa pod Narthakion (394 rok przed Chrystusem)

Jakub Juszyński
Ruś a Połowcy

Witalij Pienskoj
Bitwa koło Sudbiszczi 3-4 lipca 1555

Marcin Gawęda
O tatarskim szyku bojowym

Paweł Sz. Skworoda
Chanat krymski a Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII wieku – zarys
problematyki najazdów tatarskich na ziemie polskie


Damian Płowy
Oblężenie i zdobycie Landau w 1702 roku (cz. II)

Tomasz Rogacki
Holendrzy w kampanii 1812 roku

Łukasz Kowalewski
Opanowanie delty Szatt al-Arab przez Brytyjczyków. Listopad-grudzień 1914. Cz. II

Rafał Igielski
Zestawienie potencjałów sił zbrojnych państw Ameryki Łacińskiej w 1914 r.

Łukasz Stefański
Obowiązek i honor czy narodowy socjalizm? Postawy etyczno-moralne oficerów Ubootwaffe na podstawie wybranych przykładów (cz. I)

Waldemar Sykosz
Sieć niemieckich obiektów ostrzegawczo-alarmowych na Górnym Śląsku

Jarosław Dobrzelewski
Wojny między Tanzanią i Ugandą (1972, 1978-1979)

Maciej Maciejak
Wojna na Kaukazie Północnym. Ostatnia walka Husajna Gakajewa – 24 stycznia 2013 roku

Krzysztof Kubiak
Michiel de Ruyter, albo Admirał (recenzja)

 

Recenzje książek (oprac. P. Sz. Skworoda)

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: