Bronisław Szubelak
   "Hoplita grecki VII-V w. p.n.e. - studium      bronioznawcze"

   ISBN 978-83-89943-19-4
   88 str.
   Ilustracji 32
   Ilustracje © Marek Synowiecki & Tomasz Łaz
   Zabrze 2007


Książka, którą oddajemy w Państwa ręce to pionierska praca na polskim rynku wydawniczym. W przystępny sposób opisuje i klasyfikuje elementy uzbrojenia hoplity greckiego. Przedstawia rodowód wyposażenia, charakteryzuje cechy konstrukcyjne poszczególnych jego części, odwołując się do tradycji, sięgającej epoki mykeńskiej. Cała praca mocno oparta na...

[ Zobacz więcej ]


   Jan Snopkiewicz
   "Armia saska 1763–1815 (1)"

   ISBN: 978-83-89943-28-6
   96 str.
   14 map
   Zabrze 2008
Losy armii saskiej wielokrotnie przeplatają się z dziejami oręża polskiego. Od czasów Augusta Mocnego, poprzez Augusta III, Konstytucję 3-go Maja, aż do okresu Księstwa Warszawskiego Sasi odegrali istotną rolę w politycznej i wojskowej historii Rzeczpospolitej. Polscy historycy wielokrotnie podejmowali się oceny tych wpływów, zupełnie jednak wyjątkowo...

[ Zobacz więcej ]   Miron Kosowski
   "Chorągwie wołoskie w wojsku koronnym w II poł.      XVII wieku"

   ISBN 978-83-89943-38-5
   64 str.
   2 mapy
   165x235 mm
   Okładka miękka
   Zabrze 2009

Niniejsza publikacja jest pierwszą, która przybliża Czytelnikowi jeden z rodzajów jednostek wojskowych, jaki był częścią składową armii koronnej w XVII w. Chorągwie wołoskie, tworzące wraz z chorągwiami tatarskimi lekką jazdę w kompucie koronnym, nie doczekały się do tej pory pełniejszego opracowania. W pracy omówiono...

[ Zobacz więcej ]
   Magdalena Idziak
   "Legion XX Valeria Victrix w Brytanii"

   ISBN 978-83-89943-39-2
   96 str.
   5 map
   165x235 mm
   Okładka miękka
   Zabrze 2009


Książka jest pierwszą w polskiej literaturze monografią legionu rzymskiego – w tym wypadku legio XX Valeria Victrix. Wchodził on w skład garnizonu prowincji Brytanii, stacjonował m.in. na Wale Hadriana. Jak ważny dla Brytanii i historii Wysp Brytyjskich był legion XX Valeria Victrix, niech świadczy fakt, że namiestnicy prowincji swe działania w głównej mierze opierali...

[ Zobacz więcej ]


 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: