Przemysław Gawron
   "Bitwa pod Talavera de la Reyna 27-28 lipca 1809"

   ISBN: 83-89513-01-3
   296 str.
   7 map i schematów
   Zabrze 2004
Pierwsza pozycja serii dotyczy wydarzeń kampanii 1808-1809 roku prowadzonej na półwyspie Iberyjskim. Wówczas to miało miejsce pierwsze starcie wojsk dowodzonych przez późniejszego zwycięzcę spod Waterloo z Francuzami i jeden z pierwszych przypadków zastosowania przez Wellingtona taktyki, która przyniosła mu w 1815 roku sukces...

[ Zobacz więcej ]


   Konrad Bobiatyński
   "Od Smoleńska do Wilna. Wojna Rzeczypospolitej z      Moskwą 1654-1655"

   ISBN: 83-89943-00-X
   300 str.
   6 map i schematów
   Zabrze 2004Rok 1655 jest uznawany przez polską historiografię za jeden z najtragiczniejszych w historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Atakowane przez sąsiadów, wyniszczone trwającą siedem lat wojną domową oraz pogłębiającym się kryzysem wewnętrznym państwo stanęło na krawędzi upadku. Król Jan Kazimierz jesienią uciekł na Śląsk, a większość dygnitarzy i wojska przeszła na stronę wrogów...

[ Zobacz więcej ]


   Krzysztof Kossarzecki
   "Kampania roku 1660 na Litwie"

   ISBN: 83-89943-01-8
   462 str.
   11 map i schematów
   Zabrze 2005
Kolejna pozycja serii poświęcona jest działaniom militarnym, jakie toczyły się na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego od końca 1659 r. do ostatnich dni roku 1660, określanego niekiedy w polskiej historiografii jako "Szczęśliwy Rok".Książka porusza problemy niezmiernie słabo dotąd opracowane w polskiej nauce. Ostatnio zajmował się...

[ Zobacz więcej ]


   Maciej Milczanowski
   "Podboje Aleksandra Wielkiego 336-323 p.n.e."

   ISBN: 83-89943-02-6
   240 str.
   19 map i schematów
   Zabrze 2005
Pozycja poświęcona jest działaniom militarnym Aleksandra Wielkiego w IV wieku przed naszą erą.Książka ta nie jest jednak kolejną z licznie wydawanych biografii Wielkiego Macedończyka, lecz szczegółową analizą jego wojskowych dokonań. Aspekt militarny poruszany w biografiach Macedończyka najczęściej...

[ Zobacz więcej ]


   Tomasz Rogacki
   "Bitwa pod Austerlitz 2 grudnia 1805"

   ISBN: 83-89943-04-2
   290 str.
   46 map i schematów (kolor)
   Zabrze 2006
Czy bitwa pod Austerlitz (dziś Slavkov u Brna), zwana też bitwą trzech cesarzy, była wielkim zwycięstwem Napoleona? Czy przebiegała według z góry przewidzianego przez cesarza Francuzów planu? Gdzie tkwiły przyczyny klęski wojsk rosyjsko-austriackich? Czym różniły się wrogie armie? Odpowiedź na te i wiele innych pytań zawiera...

[ Zobacz więcej ]


   Witold Biernacki
   "Powstanie Chmielnickiego. Działania wojenne na      Litwie w latach 1648-1649"

   ISBN: 83-89943-06-9
   310 str.
   16 map i schematów (kolor)
   Zabrze 2006Praca poświęcona jest mało znanym działaniom militarnym, prowadzonym przez powstańców kozackich na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1648–1649. Chmielnicki traktował Litwę jako drugorzędny teatr działań wojennych, mimo to poświęcał mu wiele uwagi, chcąc w ten sposób zabezpieczyć swą północną flankę podczas...

[ Zobacz więcej ]


   Jacek Płosiński
   "Potop szwedzki na Podlasiu 1655-1657"

   ISBN: 83-89943-07-7
   200 str.
   11 map i schematów
   Zabrze 2006
Mimo iż na temat wojny polsko-szwedzkiej z lat 1655–1660 napisano już opasłe tomy literatury, wciąż jeszcze brakuje rzetelnych prac, opisujących wydarzenia rozgrywające się w tym czasie w poszczególnych województwach Rzeczypospolitej. W niniejszej pozycji Autor podejmuje próbę przedstawienia wydarzeń, mających miejsce na...

[ Zobacz więcej ]


   Tomasz Szeląg
   "Bitwa pod Adrianopolem 9 sierpnia 378"

   ISBN: 83-89943-09-3
   196 str.
   14 map i schematów
   Zabrze 2006
Krwawy bój pod Adrianopolem uznawany jest za jedną z najważniejszych bitew czasów późnego cesarstwa rzymskiego, prowadzącą bezpośrednio do zdobycia przez Gotów Rzymu w 410 roku, a następnie do upadku całego państwa rzymskiego na zachodzie. Jakie wydarzenia poprzedzały starcie, jak doszło do migracji Gotów i rozpoczęcia...

[ Zobacz więcej ]


   Marcin Baranowski
   "Bitwa pod Kaliszem 13 lutego 1813"

   ISBN: 83-89943-13-1
   200 str.
   5 map i schematów (kolor)
   Zabrze 2006
Klęska w kampanii 1812 roku stanowiła niezwykle silny cios dla napoleońskiego panowania w Europie zachodniej i środkowo-wschodniej. Cios, ale nie nokaut. Pomimo nieustającego pościgu wojsk rosyjskich, podjęte zostały kroki, które zapewnić miały Wielkiej Armii powstanie z kolan i walkę w następnej rundzie – kampanii 1813 roku. Aby osiągnąć...

[ Zobacz więcej ]


   Stanisław Herbst
   "Wojna inflancka 1600-02"

   ISBN: 83-89513-01-3
   296 str.
   11 map i schematów
   Zabrze 2006
Dla Szwecji wojna polska była pierwszym zetknięciem się z odmienną sztuką wojskową, inną metodą prowadzenia wojny. Przyniosło ono nieprzerwany ciąg niepowodzeń taktycznych: Karksi, Limbażi, Cesis, Ergle, Koknese, Tallinn. Po pierwszych niepowodzeniach zaczęto szukać środków zaradczych. Pod Ergle zastosowano już przeciw...

[ Zobacz więcej ]


   Marcin Gawęda
   "Powstanie kozackie 1637"

   ISBN: 978-83-89943-17-0
   234 str.
   5 map i schematów
   Zabrze 2007
Powstanie Pawluka z 1637 roku rozstrzygnęła właściwie jedna bitwa – pod Kumejkami. Bitwa ta zasługuje na szczególną uwagę, co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze jest rzadkim przykładem rozerwania kozackiego taboru, chociaż – co podkreśla literatura przedmiotu - okupiono to stosunkowo dużymi stratami. Autor zwraca jednakże...

[ Zobacz więcej ]


   Michał Sikorski
   "Wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie 1672"

   ISBN: 978-83-89943-16-6
   280 str.
   12 map i schematów
   Zabrze 2007
Książka poświęcona jest działaniom wojennym 1672 roku określanego w polskiej historiografii „haniebnym rokiem”. Wojna polsko-turecka z lat 1672–1673 została opracowana przez historyków w XIX wieku. Ukazały się wtedy publikacje Konstantego Górskiego i Tadeusza Korzona. Obie te pozycje stanowią bogate źródło informacji, chociaż w chwili...

[ Zobacz więcej ]


   Piotr Tafiłowski
   "Wojny włoskie 1494-1559"

   ISBN: 978-83-89943-18-7
   448 str.
   16 map i schematów
   Zabrze 2007
„Wojny włoskie” to okres rywalizacji pomiędzy wieloma państwami europejskimi, rozgrywanej w pierwszej połowie XVI wieku, w czasie której działania zbrojne toczyły się głównie na terenie Italii. Książka rozpoczyna się opisem Francji pod koniec wieku XV, takiej, jaką pozostawił ją Ludwik XI, powstałym tam politycznym ciśnieniem, które...

[ Zobacz więcej ]


   Andrzej Przepiórka
   "Od Staroduba do Moskwy. Działania wojsk Dymitra II      Samozwańca 1607–1"

   ISBN: 978-83-89943-20-4
   208 str.
   7 map i schematów
   Zabrze 2007Kolejna pozycja serii poświęcona jest działaniom wojsk Dymitra II Samozwańca w okresie od września 1607 roku do końca lata 1608 roku. Książka przedstawia wydarzenia bardzo słabo opracowane w polskiej historiografii...

[ Zobacz więcej ]


   Tomasz Szeląg
   "Kampanie galijskie Juliana Apostaty. Argentoratum      357"

   ISBN: 978-83-89943-21-7
   240 str.
   10 map i schematów
   Zabrze 2007„Dzielił za życia ludzkość, po śmierci piszących i badaczy, na dwa przeciwne obozy, które zwalczały się z największą namiętnością, popierały i sławiły jego zamiary lub opierały im się stanowczo, staczały z sobą zapasy o jego sławę lub niesławę”...

[ Zobacz więcej ]


   Dariusz Milewski
   "Wyprawa na Suczawę 1653"

   ISBN: 978-83-89943-22-4
   208 str.
   6 map i schematów
   Zabrze 2007
W 1653 r. mijało pięć lat od wybuchu powstania kozackiego pod wodzą Bohdana Chmielnickiego, które doprowadziło do ogromnych zniszczeń na Ukrainie i niemalże sparaliżowało politykę zagraniczną Rzeczypospolitej. Wzrost potęgi Kozaczyzny, a zarazem chęć umocnienia jej...

[ Zobacz więcej ]


   Tomasz Ciesielski
   "Od Batohu do Żwańca. Wojna na Ukrainie, Podolu i o      Mołdawię 1652–1653"

   ISBN: 978-83-89943-23-1
   336 str.
   16 map i schematów
   Zabrze 2007W książce przedstawione zostały słabo opracowane przez polską historiografię zmagania wojenne W latach 1652-53 z udziałem wojsk polskich, litewskich, kozackich, tatarskich, siedmiogrodzkich, mołdawskich i wołoskich. Toczyły się one na...

[ Zobacz więcej ]


   Maciej Maciejowski
   "Wojna jugurtyńska 111–105 p.n.e."

   ISBN: 978-83-89943-24-8
   176 str.
   12 map i schematów
   Zabrze 2008
Wojna jugurtyńska swoją nazwę zawdzięcza królowi Numidii – Jugurcie (ok.160–104 r. p.n.e.), który był głównym przeciwnikiem Rzymu w tym konflikcie. Wydaje się, że temat powyższej pracy może zainteresować polskiego czytelnika ze względu na swoją egzotykę oraz...

[ Zobacz więcej ]


   Jerzy Ciecieląg
   "Powstanie Bar Kochby 132–135 po Chr."

   ISBN: 978-83-89943-32-3
   256 str.
   9 map i schematów
   Zabrze 2008
Powstanie Bar Kochby to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach narodu wybranego. Czytelnik otrzymuje wynik badań oparty na pełnym dostępnym materiale źródłowym, choć jego niedostatki uniemożliwiają przedstawienie pełnego obrazu wydarzeń z lat 132–135 po Chr. Niemniej jednak autor kreśli sytuację Judei po pierwszym wielkim zrywie Żydów przeciwko...

[ Zobacz więcej ]


   Tomasz Rogacki
   "Ekspedycja egipska 1798–1801"

   ISBN: 978-83-89943-31-6
   480 str.
   33 map i schematów
   Zabrze 2008
Relacje między muzułmanami a Francuzami pozostawały na niezmiennym poziomie okupant - ludność podbita. Ogromny wysiłek propagandowy przekreśliło już pierwsze powstanie w Kairze. Bardzo często Bonaparte eksponował swoimi działaniami i decyzjami z jednej strony miłosierdzie i wspaniałomyślność czy łagodność – z drugiej surowość i bezwzględność, a więc...

[ Zobacz więcej ]


   Tadeusz M. Klupczyński
   "Armia brytyjska w latach 1793–1809"

   ISBN: 978-83-89943-27-9
   448 str.
   6 map i schematów
   Zabrze 2008
„Nie tylko Anglia, ale każdy Anglik jest wyspą” napisał w 1800 r. pruski polityk Karl August von Hardenberg. Jako kontynentalny Europejczyk, Polak wychowany w podziwie dla Napoleona, dość dobrze obeznany w angielskiej literaturze, obejrzawszy kilka filmów, jak np. „Patriota” czy „Ostatni Mohikanin” nie mogłem zrozumieć, dlaczego Bonaparte...

[ Zobacz więcej ]


   Witold Biernacki
   "Wojna trzydziestoletnia (1). Powstanie czeskie i      wojna o Palatynat 1618–1623"

   ISBN: 978-83-89943-26-2
   272 str.
   16 map i schematów
   Zabrze 2008W kolejnych tomie serii prezentujemy przebieg początku wielkiego konfliktu, jaki wstrząsnął Europą, a który znany jest w historii jako Wojna Trzydziestoletnia (1618–1648). Pierwsza część cyklu prezentuje przyczyny wybuchu wojny i jej przebieg na terenie Czech, które praktycznie pozostawione same sobie (rzeczywistej pomocy dostarczał powstańcom jedynie książę Siedmiogrodu Gábor Bethlen) walczyły z Habsburgami. W książce nie zaprezentowano całości tych zmagań, lecz w oparciu...

[ Zobacz więcej ]


   Marek Wagner
   "Wojna polsko-turecka w latach 1672-1676" tom I

   ISBN: 978-83-89943-34-7
   408 str.
   9 map i schematów
   Zabrze 2009
Opracowanie „Wojna polsko-turecka w latach 1672–1676” stanowi pierwszą w krajowej historiografii syntezę historyczno-wojskową zmagań zbrojnych pomiędzy Rzeczypospolitą szlachecką a Imperium osmańskim w czasach Jana Sobieskiego, hetmana wielkiego koronnego i króla polskiego. Geneza, przebieg oraz skutki wojny polsko-tureckiej przedstawiono na szerokim tle wydarzeń politycznych, dyplomatycznych i wojskowych, które...

[ Zobacz więcej ]


   Krzysztof Marcinek
   "Passchendaele. Kampania we Flandrii 1917"

   ISBN: 978-83-89943-36-1
   424 str.
   26 map i schematów
   Zabrze 2009
Kampania we Flandrii i wieńcząca ją bitwa o Passchendaele stanowiła jedno z najważniejszych wydarzeń militarnych I wojny światowej – jednego z największych i najbardziej brzemiennych w skutkach konfliktów w historii naszego kontynentu. Rozpoczęta tu latem 1917 roku ofensywa armii brytyjskiej wspieranej przez Francuzów miała na celu przełamanie linii frontu i wyrzucenie Niemców...

[ Zobacz więcej ]


   Rafał Małowiecki
   "Kampania w Hiszpanii 1811–1812"

   ISBN 978-83-89943-41-5
   288 str.
   12 map
   Zabrze 2009
Rok 1812 był przełomowy dla imperium stworzonego przez Napoleona I Bonaparte. W mroźnych ostępach Rosji rozpadła się Wielka Armia dowodzona osobiście przez cesarza. Większość z przeszło 600 tysięcy żołnierzy znalazła śmierć na terenach położonych na wschód od Niemna. W tym samym czasie trwająca...

[ Zobacz więcej ]


   Paweł Rochala
   "Powstanie Spartakusa 73–71 p.n.e."

   ISBN 978-83-89943-42-2
   336 str.
   16 map
   Zabrze 2009
O Spartakusie jest sporo filmów i powieści, gdzie uatrakcyjnia się fabułę, dodając wątki zgodne z wymogami współczesnej kultury masowej, a sylwetki bohaterów kroi się na rozmiar współczesnej wrażliwości. Ta książka jest inna. Autor nie napisał opowieści, w której...

[ Zobacz więcej ]


   Marek Wagner
   "Wojna polsko-turecka w latach 1672–1676" tom II

   ISBN 978-83-89943-44-6
   376 str.
   13 map
   Zabrze 2009
Opracowanie „Wojna polsko-turecka w latach 1672–1676” stanowi pierwszą w krajowej historiografii syntezę historyczno-wojskową zmagań zbrojnych pomiędzy Rzeczypospolitą szlachecką a Imperium osmańskim w czasach Jana Sobieskiego, hetmana wielkiego koronnego i ...

[ Zobacz więcej ]


   Witold Biernacki
   "Wojna trzydziestoletnia (2). Powstanie czeskie
     i wojna o Palatynat 1618–1623"

   ISBN 978-83-89943-46-0
   256 str.
   27 map
   145x205 mm
   Okładka miękka ze skrzydełkami
                             Zabrze 2010


W kolejnych tomie serii prezentujemy przebieg początku wielkiego konfliktu, jaki wstrząsnął Europą, a który znany jest w historii jako Wojna Trzydziestoletnia (1618–1648). Pierwsza część cyklu prezentuje przyczyny wybuchu wojny i jej przebieg na terenie Czech, które praktycznie pozostawione same sobie (rzeczywistej pomocy dostarczał powstańcom jedynie książę Siedmiogrodu Gábor Bethlen) walczyły ...

[ Zobacz więcej ]

 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: