Tomasz Szeląg
   "Kampanie galijskie Juliana Apostaty. Argentoratum      357"

   ISBN: 978-83-89943-21-7
   240 str.
   145x205 mm
   10 map i schematów
   Zabrze 2007
   Rysunki: © Robert M. Jurga

Spis treści:

Wstęp
I Rzym od abdykacji Dioklecjana do śmierci Konstantyna Wielkiego
II Administracja i społeczeństwo późnorzymskie
III Julian w Galii
IV Armia rzymska i Alamanowie
V Bitwa pod Argentoratum
VI Lata 358–359
VII Julian cesarzem
Epilog
Aneksy
Przypisy
Spis map i schematów
Bibliografia

Opis książki:

„Dzielił za życia ludzkość, po śmierci piszących i badaczy, na dwa przeciwne obozy, które zwalczały się z największą namiętnością, popierały i sławiły jego zamiary lub opierały im się stanowczo, staczały z sobą zapasy o jego sławę lub niesławę” napisał o nim Kazimierz Morawski. Postać Juliana Apostaty – bo o nim mowa – do dzisiaj wśród zarówno profesjonalistów jak i zwykłych czytelników wzbudza ogromną ciekawość i emocje. Militarno-polityczną sferę panowania Juliana Apostaty stara się, w możliwie jak najbardziej szczegółowy sposób, przybliżać niniejsze opracowanie. Oparte na bogatym materiale źródłowym oraz na licznych pracach zagranicznych i polskich, koncentruje się głównie na zagadnieniach kampanii galijskich Juliana Apostaty z lat 356–361, przedstawia jednak także szeroką panoramę dziejów Imperium Rzymskiego od śmierci Konstantyna Wielkiego do końca panowania Konstancjusza II.

O autorze:

Tomasz Szeląg (1980) absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie pracuje nad doktoratem w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ. Interesuje się okresem późnego Cesarstwa Rzymskiego, dziejami Bizancjum oraz statusem prawnym żołnierzy rzymskich III–IV wieku n.e. Współautor podręczników z zakresu prawa rzymskiego „Prawo rzymskie. Repetytorium” (Kraków 2003 i 2004) oraz „Prawo rzymskie. Zestaw ćwiczeń dla studentów prawa” (Kraków 2004). Artykuły, dotyczące historii Rzymu („Bitwa pod Mursą 351 r.”, „Kampania perska cesarza Juliana”), publikował na łamach kwartalnika „Taktyka i Strategia”. W „Zeszytach Prawniczych UKSW” 6.2 (2006) opublikował artykuł pt. „Kary i odznaczenia w rzymskim prawie wojskowym”. Autor monografii „Bitwa pod Adrianopolem. 9 sierpnia 378” wydanej przez Infort Editions w serii Bitwy/Taktyka w 2006 roku.

Powrót

 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: