Krzysztof Kossarzecki
   "Kampania roku 1660 na Litwie"

   ISBN: 83-89943-01-8
   462 str.
   11 map i schematów
   Zabrze 2005
   Rysunki: © Robert M. JurgaSpis treści:

Wstęp
I. Wznowienie wojny z Moskwą
II. Sytuacja Rzeczypospolitej u progu ofensywy Chowańskiego
III. Liczebność wojsk w pierwszym okresie walk na Litwie
IV. Ofensywa kniazia Iwana Chowańskiego (listopad 1659-luty 1660)
V. Walki z wojskami Chowańskiego na Podlasiu (luty-marzec 1660)
VI. Działania wojenne od lutego do czerwca 1660. Oblężenie Lachowicz
VII. Początek ofensywy wojsk polskich i litewskich. Bitwa pod Połonką
VIII. Po Płonce. Ku Berezynie i Dnieprowi
IX. Ze Żmudzi nad Basię. Działania dywizji Michała Kazimierza Paca
X. Bitwa nad Basią
XI. Rozbicie Chowańskiego. Ostatnie walki nad Dźwiną
XII. Ostatnie walki nad Dnieprem. Marsz dywizji Czarnieckiego na Ukrainę
XIII. Walki w zachodnich województwach Litwy
Zakończenie
Przypisy
Spis map i schematów
Bibliografia
Wykaz skrótów

Opis książki:

Kolejna pozycja serii poświęcona jest działaniom militarnym, jakie toczyły się na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego od końca 1659 r. do ostatnich dni roku 1660, określanego niekiedy w polskiej historiografii jako "Szczęśliwy Rok". Książka porusza problemy niezmiernie słabo dotąd opracowane w polskiej nauce. Ostatnio zajmował się nimi przed ponad 80 laty Ludwik Kubala. Wydarzenia litewskie połowy XVII w. zawsze jednak ustępowały w zainteresowaniach historyków działaniom na Ukrainie. Stąd praca ta rzuca nieco nowego światła na mało znane epizody historii polsko-litewskiej roku 1660. A był to chyba najszczęśliwszy rok w wojennej historii Rzeczpospolitej w II poł. XVII w., choć nikt ze współczesnych tego by u jego początku nie przewidywał. Autor stara się przedstawić skomplikowane położenie państwa polsko-litewskiego rozdzieranego przez wojnę ze Szwecją i wznowioną z Moskwą, niszczący najazd Chowańskiego na Podlasie, walki na Litwie i wreszcie ofensywę wojsk koronnych i litewskich, wspaniałe zwycięstwa pod Połonką, Basią, Tołoczynem i odparcie Moskali za Dźwinę i Dniepr. Rok 1660 zaczynał się dla Rzeczypospolitej jak najgorzej, kończył się jak najlepiej.

O autorze:

Krzysztof Kossarzecki, ur. w 1967 r. w Ostródzie. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. doktorant w Instytucie Historycznym UW pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Wasilewskiego. Zajmuje się historią wojskowości nowożytnej, dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII-XVIII w. oraz funkcjonowaniem fortun magnackich m.in. Radziwiłłów i Sobieskich. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych tym dziedzinom.

Powrót

 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: