Stanisław Herbst
   "Wojna inflancka 1600-02"

   ISBN: 83-89513-01-3
   296 str.
   11 map i schematów
   Zabrze 2006
   Rysunki: © Dariusz WielecSpis treści:

Przedmowa
Wstęp
Okres inicjatywy szwedzkiej
I. Kampania jesienna 1600 r.
II. Kampania zimowa 1600–1601
Mobilizacja polska i jej osłona
III. Koncepcja wielkiej wojny
IV. Kampania letnia 1601
V. Przygotowanie armii Zamoyskiego
VI. Okres inicjatywy szwedzkiej
Wielka wyprawa Zamoyskiego
VII. W poszukiwaniu walnej rozprawy
VIII. Kampania zimowa 1601–2
IX. Ostatnia kampania Zamoyskiego
Zakończenie
Posłowie (prof. Mirosław Nagielski)
Przypisy
Spis szkiców
Bibliografia
Zussamenfassung

Opis książki:

Dla Szwecji wojna polska była pierwszym zetknięciem się z odmienną sztuką wojskową, inną metodą prowadzenia wojny. Przyniosło ono nieprzerwany ciąg niepowodzeń taktycz¬nych: Karksi, Limbażi, Cesis, Ergle, Koknese, Tallinn. Po pierwszych niepowodzeniach zaczęto szukać środków zaradczych. Pod Ergle zastosowano już przeciw kawalerii polskiej przeszkody sztuczne, sformułowano postulat szarży i starcia na białą broń. Doświadczenia te na większą skalę powtórzono i rozwinięto pod Koknese. Pod Tallinnem, w rok później, już kawaleria polska nie mogła czołowo przełamać przeciwnika. Wypadło po raz pierwszy bodaj wobec żołnierza zachodnio-europejskiego zastosować głęboki tatarski manewr taktyczny. Przemiany taktyki szwedzkiej potęguje zastosowanie po raz pierwszy zdobyczy holenderskich. Teraz częściowo pod wpływem taktyki polskiej na oczach sześcioletniego Gustawa Adolfa zaczyna się proces formowania własnej szwedzkiej nowożytnej taktyki, którą on wypracuje w wieku dojrzałym. (z Zakończenia)

O autorze:

Stanisław Herbst (1907–1973), wybitny historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego. Znawca historii wojskowej, geografii historycznej, dziejów miast oraz historii kultury. Współpracował z wieloma czasopismami, m.in. „Biuletynem Historii Sztuki i Kultury”, „Rocznikiem Warszawskim”, „Kwartalnikiem Historycznym”, „Przeglądem Historycznym”, „Wojskowym Przeglądem Historycznym”, „Studiami i Materiałami do Historii Wojskowości”. Był członkiem Komitetu Redakcyjnego „Polskiego Słownika Biograficznego”. Autor przeszło 500 prac naukowych, m.in. Toruńskie cechy rzemieślnicze, Wojna moskiewska 1507–1508, Wojna inflancka 1600–1602, Miasta i mieszczaństwo renesansu polskiego.

Powrót

 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: