Witold Biernacki
   "Powstanie Chmielnickiego. Działania wojenne na      Litwie w latach 1648-1649"

   ISBN: 83-89943-06-9
   310 str.
   16 map i schematów (kolor)
   Zabrze 2006
   Rysunki: © Robert M. JurgaSpis treści:

Wstęp
Rozdział I. Powstanie Chmielnickiego. Pierwsze walki z powstańcami na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego
Rozdział II. Zimowa ofensywa kniazia Druckiego-Horskiego
Rozdział III. Działania strażnika Wielkiego Księstwa Litewskiego Hrehorego Mirskiego
Rozdział IV. Wojsko i dowódcy litewscy w pierwszej połowie XVII wieku
Rozdział V. Wojsko i dowódcy kozaccy
Rozdział VI. Kampania zimowa na Litwie w 1649 roku
Rozdział VII. Sytuacja polityczna i militarna na pograniczu litewsko-ukraińskim na początku 1649 roku Rozdział VIII. Wojna 1649 roku
Rozdział IX. Kampania litewska 1649 roku
Rozdział X. Bitwa pod Łojowem 31 lipca 1649
Zakończenie
Aneksy
Przypisy
Spis map i schematów
Bibliografia

Opis książki:

Praca poświęcona jest mało znanym działaniom militarnym, prowadzonym przez powstańców kozackich na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1648–1649. Chmielnicki traktował Litwę jako drugorzędny teatr działań wojennych, mimo to poświęcał mu wiele uwagi, chcąc w ten sposób zabezpieczyć swą północną flankę podczas zmagań z wojskami koronnymi. W 1648 r. na Litwę wysyłał zarówno swych pułkowników, którzy mieli wzniecać bunty wśród miejscowej ludności, jak i całe oddziały kozackie. W 1649 r. potężna armia kozacko-tatarska dowodzona przez Chmielnickiego i chana Islam Gireja III ruszyła na ziemie koronne. Znacznie słabsze liczebnie wojska koronne, pod wodzą regimentarzy, zostały zepchnięte z pogranicza i schroniły się w Zbarażu, gdzie bohatersko broniły się przez kilka tygodni. Z odsieczą pośpieszył im król Jan Kazimierz, a na tyły wojsk kozacko-tatarskich ruszyły wojska litewskie, prowadzone przez hetmana polnego Janusza Radziwiłła. Obawiając się uderzenia Litwinów, Chmielnicki wysłał przeciwko Radziwiłłowi jednego ze swych najlepszych dowódców Stanisława Michała Krzyczewskiego. Jan Kazimierz powstrzymał 15–16 sierpnia 1649 r. Kozaków i Tatarów pod Zborowem. Tymczasem dwa tygodnie wcześniej zapadło rozstrzygnięcie na froncie litewskim: 31 lipca Radziwiłł rozbił konną armię kozacką Krzyczewskiego w bitwie pod Łojowem.

O autorze:

Witold Biernacki, ur. w 1946 r., absolwent Politechniki Częstochowskiej. Interesuje się historią wojskowości, zwłaszcza antyku i XVI-XVII wieku. Współpracownik pism o tematyce historyczno-wojskowej. Autor takich publikacji jak m.in.: „Wojna na Morzu Egejskim. Koniec Imperium Ateńczyków 411–404 r. p.n.e.”, „Żółte Wody – Korsuń 1648”, „Courtrai 1302”, „Wojna w Afryce. Ostatni akt drugiej wojny punickiej 204–202 p.n.e.”.

Powrót

 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: