Marek Wagner
   "Wojna polsko-turecka w latach 1672-1676" tom I

   ISBN: 978-83-89943-34-7
   408 str.
   145x205 mm
   Okładka miękka ze skrzydełkami
   9 map i schematów
   Zabrze 2009


Spis treści:

Wstęp
I Geneza wojny (1667–1672)
II Siły zbrojne walczących stron
III Polski teatr działań wojennych
IV Rzeczpospolita i Imperium Osmańskie
w pierwszej połowie 1672 roku
V Kampania letnio-jesienna 1672 roku
VI Kampania jesienno-zimowa 1673 roku

Opis książki:

Opracowanie „Wojna polsko-turecka w latach 1672–1676” stanowi pierwszą w krajowej historiografii syntezę historyczno-wojskową zmagań zbrojnych pomiędzy Rzeczypospolitą szlachecką a Imperium osmańskim w czasach Jana Sobieskiego, hetmana wielkiego koronnego i króla polskiego. Geneza, przebieg oraz skutki wojny polsko-tureckiej przedstawiono na szerokim tle wydarzeń politycznych, dyplomatycznych i wojskowych, które w zasadniczy sposób wpłynęły na końcowe rozstrzygnięcia wojny lat 1672-1676. Praca, oparta na pogłębionej bazie źródłowej, polskiej i zagranicznej, jak również na bogatej i aktualnej literaturze przedmiotu, została podzielona na dwa tomy – w pierwszym umieszczono analizę genezy wojny polsko-tureckiej oraz dwóch kampanii wojennych (1672 i 1673 r.), w drugim zaś opis kolejnych kampanii (1674–1676 r.) wraz z ich konsekwencjami politycznymi i militarnymi.

O autorze:

Marek Wagner, (ur. 1946 r.) doktor habilitowany, profesor Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierownik Zakładu Historii Nowożytnej w Instytucie Historii. Zainteresowania badawcze: historia polityczna i wojskowa Rzeczypospolitej szlacheckiej XVII–XVIII w. Autor 7 książek i około 150 publikacji naukowych i źródłowych zamieszczonych w czasopismach polskich i zagranicznych, m.in. monografii: „Kadra oficerska armii koronnej w drugiej połowie XVII w.”, „Stanisław Jabłonowski (1634–1702). Polityk i dowódca” i „Studia z dziejów panowania Jana III Sobieskiego (1684–1696)”.

Powrót

 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: