Paweł Nowatkiewicz
   "Orynin 28 IX 1618"

   ISBN 978-83-89943-35-4
   72 str.
   7 map i schematów
   165x235 mm
   Okładka miękka
   Zabrze 2009


Spis treści:

Wstęp
I Geneza konfliktu polsko-tureckiego
i polsko-tatarskiego w latach 1605–1618
II Wojska przeciwników
III Pomiędzy Buszą a Oryninem
IV Wyprawa turecko-tatarska na ziemie Rzeczypospolitej
Zakończenie
Aneksy
Spis map i schematów
Przypisy
Bibliografia

Opis książki:

Tatarzy uderzyli najpierw z dużym impetem i wyparli dwie chorągwie kozackie, stojące z przodu ugrupowania, ale pod ogniem dział i piechoty natarcie ich załamało się. Kantymir, widząc, że i tutaj podczas obrony przewaga ogniowa przeciwnika jest zbyt duża, przez następną godzinę próbował wywabić Polaków z obozu. Stąd powtarzające się po sobie harce, połączone z ostrzałem tak z łuków jak i janczarek. Wojska Zamoyskiego nie broniły się rotami, a raczej spontanicznie bez porządku „... skupiwszy się kilkadziesiąt, tak się strzelali z Tatarami, a Tatarowie w wielkie hufce się kupili, kiedy nasze spierali”. Podczas walki żołnierze zdobyli chorągiew Kantymira, którą przyniesiono następnie Zamoyskiemu. W starciu pochwycono również jednego więźnia.

Celem pracy oddanej do rąk Czytelnika jest opisanie wydarzeń kampanii 1618 roku oraz określenie celów strategicznych i politycznych, jakimi kierowały się obie strony konfliktu. Wobec ogromnej krytyki hetmana Żółkiewskiego autor dużo uwagi poświęcił temu właśnie wątkowi, starając się zrozumieć przyczyny takich, a nie innych działań wodza podczas opisywanej kampanii.

O autorze:

Paweł Nowatkiewicz (ur. w 1975 r. w Warszawie), absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Specjalizuje się w historii wojskowości oraz dziejów najnowszych, a szczególnie historii służb specjalnych. Aktualnie przygotowuje pracę doktorską dotyczącą jednej z organizacji wywiadowczych rządu londyńskiego działającej na ziemiach polskich w latach 1949–1954.

Powrót 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: