Marcin Domagała
   "Biała Cerkiew 23-25 IX 1651"

   ISBN: 978-83-89943-15-8
   96 str.
   6 map i schematów
   Zabrze 2007
   Rysunki © Dariusz WielecSpis treści:

Wstęp
I. Wyprawa koronna
II. Armia obojga narodów
III. Dramatis personae
IV. Bitwa
V. Ugoda
Podsumowanie
Aneks
Spis map i schematów
Przypisy
Bibliografia

Opis książki:

"Początkowo zamierzający wycofać się z pola walki do obozu Mikołaj Potocki nakazał spędzić dragonii Czarnieckiego z pola harcowników, którzy uniemożliwiali ten manewr. Zdaje się, że w tym momencie trochę zlekceważono przeciwnika. Nagłe, niespodziewane i sprawnie przeprowadzone natarcie komunika kozacko-tatarskiego musiało wywołać niemałe zamieszanie pośród dragonów. Kozacy użyli strzelb (tzw. janczarek), które trupem położyły paru towarzyszy wojsk polskich. Uderzenie kozackie przedarło się przez szeregi dragonów i uderzyło na ariergardę, schodzącej z pola walki, armii. Mimo zaskoczenia bardzo szybko dano sobie radę ze sprytnym napastnikiem. Po chwili w sukurs przyszły dwa pułki prawdopodobnie jazdy kozackiej pod dowództwem Piotra Potockiego i hetmana Marcina Kalinowskiego. Dopiero te posiłki zdołały opanować sytuację, odepchnąć podjazd, a następnie rozpocząć pościg aż do taboru pod zamkiem białocerkiewskim."

Publikacja niniejsza poświęcona jest wydarzeniom politycznym i wojskowym toczącym się na ziemiach Ukrainy po zwycięstwie wojsk Rzeczypospolitej pod Beresteczkiem. Autor przedstawia przebieg wydarzeń ze szczególnym uwzględnieniem trzydniowej bitwy pod Białą Cerkwią oraz zawartej wówczas ugody z Kozakami.

O autorze:

Marcin Domagała (1976) – ukończył Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów zajmował się historią wojskowości, a pracę magisterską poświęcił wyjaśnieniu wydarzeń polityczno-militarnych na Ukrainie po wiktorii beresteckiej. Autor obecnie nie para się zawodowo historią. Jest dziennikarzem, redaktorem naczelnym gazety „Głos Samoobrony”, specjalistą ds. międzynarodowych jednej z partii politycznych oraz doradcą ministra pracy i polityki społecznej.

Powrót

 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: