Jerzy Ciecieląg
   "Powstanie Bar Kochby 132–135 po Chr."

   ISBN: 978-83-89943-32-3
   256 str.
   145x205 mm
   Okładka miękka ze skrzydełkami
   9 map i schematów
   Zabrze 2008


Spis treści:

Wstęp
I Judea po pierwszej wojnie żydowskiej
II Powstanie żydowskie w latach 116–117 po Chr.
III Przyczyny wybuchu powstania Bar Kochby
IV Przebieg powstania Bar Kochby
Zakończenie
Aneksy
Spis map i schematów
Wykaz literatury cytowanej
Wykaz skrótów
Summary

Opis książki:

Powstanie Bar Kochby to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach narodu wybranego. Czytelnik otrzymuje wynik badań oparty na pełnym dostępnym materiale źródłowym, choć jego niedostatki uniemożliwiają przedstawienie pełnego obrazu wydarzeń z lat 132–135 po Chr. Niemniej jednak autor kreśli sytuację Judei po pierwszym wielkim zrywie Żydów przeciwko władzy Rzymian w latach 66–73 po Chr., próbując odpowiedzieć na pytanie, jak zmieniła się sytuacja mieszkańców Judei oraz diaspory. Ważne miejsce zajmuje preludium do rewolty Bar Kochby, czyli powstanie żydowskiej diaspory za panowania cesarza Trajana. Wreszcie, dużą rolę odgrywają rozważania o przyczynach drugiego powstania, w szczególności problem obrzezania i przekształcenia Jerozolimy w rzymską kolonię. Książka omawia wreszcie przebieg powstania – na miarę istniejących źródeł – oraz jego skutki, wśród których znalazło się nie tylko pogorszenie sytuacji Żydów w Imperium Romanum, ale przede wszystkim ostateczne ukształtowanie się judaizmu rabinicznego.

O autorze:

Jerzy Ciecieląg, urodzony w 1971 r. Adiunkt w Katedrze Historii Starożytnej Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Swoje badania koncentruje na dziejach Żydów w epoce starożytnej, szczególnie w okresie hellenistycznym i rzymskim oraz na autonomicznym mennictwie żydowskim. Autor m.in. trzech książek („Palestyna w czasach Jezusa. Dzieje polityczne”, „Polityczne dziedzictwo Heroda Wielkiego. Palestyna w epoce rzymsko-herodiańskiej” oraz „Poncjusz Piłat, prefekt Judei”) oraz ponad trzydziestu artykułów. Aktualnie pracuje nad książkami poświęconymi diasporze żydowskiej w cesarstwie rzymskim oraz pierwszej wojnie żydowskiej.

Powrót

 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: