Michał Sikorski
   "Wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie 1672"

   ISBN: 978-83-89943-16-6
   280 str.
   12 map i schematów
   Zabrze 2007
   Rysunki: © Robert M. JurgaSpis treści:

Wstęp
I. Sytuacja wewnętrzna Rzeczypospolitej na przełomie lat 1671–1672
II. Stosunki z państwami sąsiednimi
III. Początek wojny polsko-tureckiej
IV. Wojna polsko-turecka
V. Konfederacje pod Gołębiem i Szczebrzeszynem
Zakończenie
Aneks
Spis map i schematów
Przypisy
Bibliografia
Wykaz skrótów

Opis książki:

Książka poświęcona jest działaniom wojennym 1672 roku określanego w polskiej historiografii „haniebnym rokiem”. Wojna polsko-turecka z lat 1672–1673 została opracowana przez historyków w XIX wieku. Ukazały się wtedy publikacje Konstantego Górskiego i Tadeusza Korzona. Obie te pozycje stanowią bogate źródło informacji, chociaż w chwili obecnej są przestarzałe. W niniejszej książce przedstawiona jest walka stronnictw malkontentów i prokrólewskiego i jej wpływ na polsko-tureckie działania militarne. Omówione zostały dwa sejmy z 1672 roku, na których miano zająć się zagrożeniem kraju, a które zostały zerwane przez zwalczające się stronnictwa. Opisane zostały działania militarne przeciw Turcji od lipca do października 1672 roku: walki na Ukrainie grupy kasztelana podlaskiego Karola Łużeckiego i hetmana kozackiego Michała Chanenki, oblężenie Kamieńca Podolskiego, oblężenie Lwowa, kampania Jana Sobieskiego na czambuły tatarskie, rokowania w Buczaczu, przebieg Konfederacji Gołąbskiej i Szczebrzeszyńskiej. Ukazana została sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna Rzeczypospolitej w czasie panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Miłośnicy książki Henryka Sienkiewicza „Pan Wołodyjowski” mają możliwość oceny, na ile wydarzenia opisane przez pisarza są zgodne z prawdziwym ich przebiegiem opartym na dokumentach historycznych.

O autorze:

Michał Sikorski, ur. w 1979 roku w Warszawie. W 2004 roku ukończył Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Instytucie Historycznym UW. Autor artykułu popularnonaukowego w „Mówią Wieki” i naukowego w „Studiach do historii wojskowości”. Zajmuje się historią wojskowości nowożytnej, a w szczególności okresem wojen polsko-tureckich w II poł. XVII wieku.

Powrót

 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: