Piotr Tafiłowski
   "Wojny włoskie 1494-1559"

   ISBN: 978-83-89943-18-7
   448 str.
   16 map i schematów
   Zabrze 2007
   Rysunki: © Robert M. JurgaSpis treści:

Wstęp
I. Dramatis personae
II. Karol VIII
III. Ludwik XII
IV. Franciszek I
V. Henryk II
Zakończenie
Aneks
Przypisy
Spis map i schematów
Bibliografia

Opis książki:

„Wojny włoskie” to okres rywalizacji pomiędzy wieloma państwami europejskimi, rozgrywanej w pierwszej połowie XVI wieku, w czasie której działania zbrojne toczyły się głównie na terenie Italii. Książka rozpoczyna się opisem Francji pod koniec wieku XV, takiej, jaką pozostawił ją Ludwik XI, powstałym tam politycznym ciśnieniem, które popchnęło kolejnego jej władcę, Karola VIII, do podjęcia ekspansji i pierwszej wyprawy za Alpy. Bardzo szybko przez lekkomyślną politykę francuskiego dworu do rywalizacji wciągnięta została Hiszpania. Półwysep Apeniński uważany był za klucz do europejskiej dominacji, dlatego też obie strony bezwzględnie dążyły do opanowania tego terytorium i podporządkowania sobie państw włoskich. Od roku 1519 gra toczyła się głównie pomiędzy dwoma potęgami – Francją a cesarstwem. Kwestia dominacji w północnych Włoszech stała się dla obu z nich sprawą życia i śmierci. Francja starała się nie dopuścić do otoczenia posiadłościami habsburskimi, dla cesarstwa zaś Mediolan był niezbędnym łącznikiem pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią imperium. Do zmagań polityczno-militarnych dołączyła się rywalizacja osobista władców: Franciszka I i Karola V. Ostatecznie konflikty zbrojne zakończyły się w roku 1559. Na Półwyspie Apenińskim ustaliła się trwała dominacja hiszpańska.

O autorze:

Piotr Tafiłowski (1974) jest doktorem nauk humanistycznych, absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania koncentrują się wokół historii kultury. Publikował m. in. w takich czasopismach jak „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, „Przegląd Historyczny”, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”. W kręgu jego szczególnych zainteresowań znajdują się dzieje Renesansu. Jest współautorem opracowania bitwy pod Courtrai („Courtrai 1302”, Warszawa 2004), tłumaczem i redaktorem pracy zbiorowej historyków węgierskich zatytułowanej „Bibliotheca Corviniana. Z dziejów kultury węgierskiej w późnym średniowieczu” (Warszawa 2006) oraz autorem książki „Jan Łaski (1456–1531), kanclerz koronny i prymas Polski” (Warszawa 2007), która jest skróconą wersją jego rozprawy doktorskiej. Obecnie pracuje m.in. nad monografią bitwy pod Mohaczem (1526).

Powrót

 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: