"Studia historyczno-wojskowe. Tom II – za rok 2007"
     pod red. K. Bobiatyńskiego, P. Gawrona i
     M. Nagielskiego

   ISBN: 978-83-89943-2?-?
   320 str.
   5 map i schematów
   165x235 mm
   Okładka miękka
   Zabrze 2008

Spis treści:

Wstęp
Artykuły:
1. Piotr Letki, Kawaleria rzymska w opisie Flawiusza Wegecjusza Renatusa
2. Jerzy Maroń, Na marginesie nowszych publikacji o najeździe Mongołów w 1241 r.
3. Marek Cieśla, Broń renesansowa na Śląsku w świetle nagrobków
4. Rafał Szmytka, Oblężenie Antwerpii 1584-1585 r.
5. Andrzej Grzegorz Przepiórka, Wyprawa Lisowczyków na Siewierszczyznę na     przełomie 1616 i 1617 roku
6. Jacek Wilamowski, Przyczynek do dziejów okazowań i pospolitego ruszenia w     województwie płockim za Zygmunta III Wazy
7. Dariusz Milewski, Hetman wielki koronny Mikołaj Potocki wobec powstania     kozackiego w 1650 r.
8. Konrad Bobiatyński, Działania armii Wasyla Piotrowicza Szeremetiewa na terenie     województwa połockiego w czasie wojny Rzeczypospolitej z Moskwą w latach
    1654-1655
9. Piotr Kroll, Polsko-kozacka współpraca wojskowa w latach 1658-1659. Militarne     aspekty unii hadziackiej
10. Marek Wagner, Działania wojenne na obszarach mołdawskich, podolskich i      ukraińskich wiosną 1674 roku
11. Tomasz Ciesielski, W obronie Gdańska – działania wojsk polskich na Pomorzu i     Kujawach 1733-1734
12. Daniel Koreś, Służba wojskowa Aleksandra Radwan-Pragłowskiego w armii     cesarsko-królewskiej w latach 1912-1918
13. Krzysztof Fudalej, „Achtung - Panzer!” Heinza Guderiana jako przykład niemieckiej     teorii użycia wojsk pancernych
14. Piotr Makowiec, Butelka zapalająca – zapomniana broń polskiej konspiracji

Miscellanea:
1. Zbigniew Bruliński, Diariusze wyprawy hetmana litewskiego Lwa Sapiehy do Inflant     w 1625 r.
2. Piotr Kroll, Źródło do dziejów bitwy pod Konotopem w 1659 roku z Archiwum     Radziwiłłów w Warszawie
3. Mirosław Nagielski, Testament oboźnego koronnego Mikołaja Stogniewa starosty     Chmielnickiego z 1645 r.

Recenzje:
1. Albert Borowiak, Kilka słów o książce Romualda Romańskiego: Wojny kozackie,     Warszawa 2005
2. Konrad Bobiatyński, Nowa książka o Wielkim Elektorze: Barbara Szymczak    „Fryderyk Wilhelm. Wielki Elektor”, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006

Notatki konferencyjne:
1. Konrad Bobiatyński
    Konferencja z okazji 100-lecia urodzin prof. Stanisława Herbsta
    „Stanisław Herbst. Wojsko, wojskowość,
    społeczeństwo, miasta”. Warszawa 20-21 września 2007
2. Piotr Kroll
    Międzynarodowa konferencja naukowa
    „Rzeczpospolita wielu narodowości i
    wyznań XVI-XVIII wieku”.
    Brzeg – Opole 27-28 września 2007

Opis:

Wydawany obecnie drugi tom „Studiów Historyczno-Wojskowych” został przygotowany przez grono historyków Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Podobnie jak pierwszy tom, wydany przez Instytut Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, zawiera artykuły naukowe poświęcone historii wojen i wojskowości, od czasów starożytnych aż po wiek XX. Większość tekstów dotyczy jednak zagadnień z dziejów epoki nowożytnej, głównie historii wojen, jakie Rzeczpospolita prowadziła w XVI-XVIII wieku na trzech teatrach operacyjnych: prusko-inflanckim, wschodnim (zmagania z Moskwą) oraz płd-wsch. (obrona województw płd-wsch. przed najazdami Tatarów, powstania kozackie).

Powrót


 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: