Konrad Bobiatyński
   "Od Smoleńska do Wilna. Wojna Rzeczypospolitej z      Moskwą 1654-1655"

   ISBN: 83-89943-00-X
   300 str.
   6 map i schematów
   Zabrze 2004
   Rysunki: © Robert M. Jurga


Spis treści:

Wstęp
I. U progu wojny
II. Kampania letnia 1654 roku. Bitwy pod Szkłowem i Szepielewiczami
III. Oblężenie i upadek Smoleńska
IV. W cieniu klęski. Odbudowa armii litewskiej po Szepielewiczach
V. Między królem i hetmanem. Konflikt wewnętrzny na Litwie w drugiej połowie 1654     roku
VI. Początek kontrofensywy zimowej. Oblężenie Nowego Bychowa
VII. Walki o Mohylew
VIII. Walki nad Dźwiną i na lewym brzegu Dniepru
IX. Kampania letnia 1655 roku. Utrata Wilna
Zakończenie
Aneksy
Przypisy
Spis map i szkiców
Bibliografia
Wykaz skrótów

Opis książki:

Rok 1655 jest uznawany przez polską historiografię za jeden z najtragiczniejszych w historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Atakowane przez sąsiadów, wyniszczone trwającą siedem lat wojną domową oraz pogłębiającym się kryzysem wewnętrznym państwo stanęło na krawędzi upadku. Król Jan Kazimierz jesienią uciekł na Śląsk, a większość dygnitarzy i wojska przeszła na stronę wrogów. Większość terytorium Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego znalazła się pod okupacją Szwedów, Moskwy i Kozaków. Jedną z przyczyn tej dramatycznej sytuacji był finał pierwszego etapu rozpoczętej na przełomie maja i czerwca poprzedniego roku wojny z Moskwą. Jej przebieg na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, począwszy od wydarzeń kampanii letniej 1654 roku, którą praktycznie zakończyła 29 września kapitulacja Smoleńska, aż do zdobycia Wilna 8 sierpnia 1655 roku, stanowi temat tej pracy. Druga pozycja serii Bitwy/Taktyka poświęcona jest działaniom militarnym, jakie toczyły się na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1654-55.

Praca ta wypełnia poważną lukę w polskiej historiografii, ponieważ wojna ta już od 90 lat, czyli od ukazania się książki Ludwika Kubali, czeka na swoją monografię. Obrona Smoleńska, bitwy pod Szkłowem i Szepielewiczami, oblężenia Nowego Bychowa i Mohylewa, kampania letnia 1655 r. zakończona zdobyciem Wilna, to najważniejsze wydarzenia, które są opisane w tej książce. Konflikt lat 1654-55 to ostatnia wojna, kiedy to armię litewską prowadził do boju Janusz Radziwiłł. Klęska armii litewskiej, opuszczonej przez posiłki koronne i opanowanie niemal całego terytorium Wielkiego Księstwa przez wojska carskie, były jednymi z najważniejszych przyczyn podjęcia przez hetmana najtrudniejszej decyzji jego życia - poddania się pod zwierzchnictwo króla szwedzkiego Karola X Gustawa.

O autorze:

Konrad Bobiatyński, ur. w 1977 r. w Warszawie. Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 r. doktorant w Instytucie Historycznym UW. Autor kilkunastu artykułów naukowych i popularno-naukowych, m.in. w Studiach i Materiałach do Historii Wojskowości, Białoruskim Przeglądzie Historycznym i Mówią Wieki. Zajmuje się historią wojskowości nowożytnej oraz historią Wielkiego Księstwa Litewskiego w II poł. XVII w.

Powrót

 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: