Andrzej Przepiórka
   "Od Staroduba do Moskwy. Działania wojsk Dymitra II      Samozwańca 1607–1"

   ISBN: 978-83-89943-20-4
   208 str.
   145x205 mm
   7 map i schematów
   Zabrze 2007
   Rysunki: © Robert M. Jurga

Spis treści:

Wstęp
I. Geneza drugiej dymitriady
II. Początki działalności obozu Dymitra II Samozwańca
III. Działania wojsk Dymitra II w okresie od września 1607 do stycznia 1608 roku
IV. Dymitr II Samozwaniec w Orle. Budowa konkurencyjnego ośrodka władzy
V. Bitwa pod Bołchowem
VI. Marsz na Moskwę
VII. Bitwa nad Chodynką i jej konsekwencje
Zakończenie
Aneksy
Przypisy
Spis map i schematów
Bibliografia
Wykaz skrótów

Opis książki:

Kolejna pozycja serii poświęcona jest działaniom wojsk Dymitra II Samozwańca w okresie od września 1607 roku do końca lata 1608 roku. Książka przedstawia wydarzenia bardzo słabo opracowane w polskiej historiografii. Mimo iż problematyka dymitriad doczekała się liczącej setki pozycji bibliograficznych literatury naukowej, nadal brakuje prac poświęconych militarnym aspektom działalności Dymitra I i Dymitra II. Również okres między pojawieniem się tego ostatniego pod koniec czerwca 1607 roku w Starodubie a jego przybyciem pod Moskwę, jedynie w mocno już przestarzałych pracach Aleksandra Hirschberga doczekał się szerszego ujęcia. Autor stara się przedstawić skomplikowaną sytuację w państwie moskiewskim w momencie pojawienia się nowego samozwańca, nieudaną wyprawę jego wojsk na odsiecz Tuły i równie niefortunne oblężenie Briańska, wreszcie zwycięską ofensywę oddziałów Dymitra II na Moskwę, krwawe bitwy pod Bołchowem i nad rzeką Chodynką oraz założenie obozu tuszyńskiego i ukształtowanie się jego politycznego oblicza. Poprzez uczestnictwo w tych wydarzeniach na kartach polskiej historii na stałe zagościły takie postacie jak Roman Różyński, Aleksander Zborowski, Jan Piotr Sapieha, pamiętnikarze – Józef Budziło i Mikołaj Marchocki, czy też słynny później Aleksander Józef Lisowski.

O autorze:

Andrzej Grzegorz Przepiórka, urodzony w 1980 roku w Piasecznie. Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 roku doktorant w Instytucie Historycznym UW. Zajmuje się historią wojskowości nowożytnej oraz polityką Rzeczypospolitej wobec państwa moskiewskiego w I połowie XVII wieku.

Powrót

 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: