Jacek Płosiński
   "Potop szwedzki na Podlasiu 1655-1657"

   ISBN: 83-89943-07-7
   200 str.
   11 map i schematów
   Zabrze 2006
   Rysunki: © Robert M. JurgaSpis treści:

Wstęp
I. Podlasie jako teren działań wojennych w latach 1655-1657
II. Podlasie koronne w początkach potopu (sierpień-grudzień 1655)
III. Wyprawa kniazia Semena Urusowa na Brześć (paxdziernik-grudzień 1655)
IV. Ofensywa Bogusława Radziwiłła (luty-kwiecień 1656)
V. Oblężenie Tykocina (kwiecień-lipec 1656)
VI. Wyprawa Wincentego Gosiewskiego do Prus Książęcych (sierpień-październik 1656)
VII. Blokada i zdobycie Tykocina (listopad 1656-styczeń 1657)
VIII. Najazd Rakoczego (luty-sierpień 1657)
Zakończenie
Przypisy
Spis map i schematów
Bibliografia

Opis książki:

Mimo iż na temat wojny polsko-szwedzkiej z lat 1655–1660 napisano już opasłe tomy literatury, wciąż jeszcze brakuje rzetelnych prac, opisujących wydarzenia rozgrywające się w tym czasie w poszczególnych województwach Rzeczypospolitej. W niniejszej pozycji Autor podejmuje próbę przedstawienia wydarzeń, mających miejsce na ziemiach Podlasia, szczególnie istotnych dla Wielkiego Księstwa Litewskiego. Upadek oraz śmierć hetmana wielkiego i wojewody wileńskiego Janusza Radziwiłła i narodziny nowego, Pawła Jana Sapiehy, powstanie z popiołów armii litewskiej, która, po upadku Wilna i podpisaniu ugody w Kiejdanach, przedstawiała obraz doprawdy katastrofalny, a już pod koniec 1655 roku zdolna była odeprzeć śmiały najazd kilkutysięcznej armii moskiewskiej. W ciągu kilku miesięcy odrodziła się pod auspicjami dynastii sapieżyńskiej, która na następne kilkadziesiąt lat przejęła „rząd dusz” na Litwie. Książka ta stanowić będzie również nie lada gratkę dla miłośników talentu Henryka Sienkiewicza. Takie postacie jak Bogusław Radziwiłł, Paweł Sapieha, Janusz Radziwiłł czy Samuel Kmicic, pierwowzór powieściowego Andrzeja, oraz Samuel Oskierka, Wilhelm Paterson i Adam Sakowicz znane są każdemu Czytelnikowi „Potopu”. Autor stara się także przedstawić, jakie znaczenie na przebieg potopu na pograniczu Korony i Wielkiego Księstwa miała polityka Moskwy, państwa, które już za kilkadziesiąt lat miało przejąć rolę czynnika decydującego w środkowowschodniej Europie.

O autorze:

Jacek Płosiński, ur. w 1977 roku Makowie Mazowieckim. W 2002 roku ukończył Wydział Historyczny w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie krótko związany z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zajmuje się historią staropolskiej sztuki wojennej XVI–XVIII wieku ze szczególnym uwzględnieniem wojskowości Wielkiego Księstwa Litewskiego w tym okresie. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych zamieszczonych między innymi w „Mazowieckich Studiach Humanistycznych” i „Mówią Wieki”.

Powrót

 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: