Maciej Milczanowski
   "Podboje Aleksandra Wielkiego 336-323 p.n.e."

   ISBN: 83-89943-02-6
   240 str.
   35 map i schematów
   Zabrze 2005
   Rysunki: © Robert M. JurgaSpis treści:

Wstęp
I. Sytuacja polityczna przed wyprawą
1. Filip II i jego następca
2. Sytuacja w Azji Mniejszej
II. Organizacja armii
1. Armia Wielkiego Króla
2. Armia Aleksandra
III. Oblężenia
1. Teby
2. Milet i Halikarnas
3. Termessos
4. Tyr
5. Gaza
6. Miasto Mallów
IV. Bitwy
1. Granik
2. Issos
3. Gaugamela
4. Jaxartes
5. Hydaspes
V. Działania specjalne
1. Od przełęczy Szipka do miasta Pelion
2. Wrota Perskie
3. Pościg za Dariuszem
4. Pięć miast w ciągu dwóch dni
5. Skała w Sogdianie
6. Indus – marsz ubezpieczony
VI. Aleksander i jego wyprawa
1. Wyprawa
2. Persja w czasie wyprawy
3. Aleksander
Aneksy
Przypisy
Spis map i schematów
Bibliografia

Opis książki:

Pozycja poświęcona jest działaniom militarnym Aleksandra Wielkiego w IV wieku przed naszą erą. Książka ta nie jest jednak kolejną z licznie wydawanych biografii Wielkiego Macedończyka, lecz szczegółową analizą jego wojskowych dokonań. Aspekt militarny poruszany w biografiach Macedończyka najczęściej powiela utarte schematy, których generalnymi założeniami są m. in. słabość przeciwników Aleksandra czy rzekoma gwarancja sukcesów dzięki świetnej armii odziedziczonej od ojca. W pracy tej autor starał się więc baczniej spojrzeć na materiał źródłowy i mocno się na nim opierając nie ulegać ogólnym tendencjom. W książce tej znaleźć można wiele dowodów na to, że armie ścierające się z wojskiem Związku Helleńskiego dysponowały sporym potencjałem, z dużym powodzeniem wykorzystywanym na polu walki. Na ich tle natomiast, geniusz militarny i organizacyjny Aleksandra wyróżnia go spośród wszystkich dowódców w historii. Działania militarne Aleksandra w wielu elementach były przełomowe dla sztuki wojennej, a jego działalność w sferze politycznej wykraczała daleko poza ówczesne (a w niektórych elementach nawet dzisiejsze) standardy.

Rysunki: 14 ilustracji wojów autorstwa Roberta M. Jurgi
Mapy: 35 map bitew i schematów

O autorze:

Maciej Milczanowski, ur. w 1971 roku w Szczecinie. W roku 1996 ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Łączności. Spędził rok na Wzgórzach Golan w ramach misji ONZ. Obecnie pracuje jako zawodowy oficer w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. W roku 2004 ukończył studia historyczne na wydziale humanistycznym Akademii Obrony Narodowej pisząc pracę na temat „Motywy podbojów Aleksandra Wielkiego”. Zajmuje się historią starożytną – głównie Grecji epoki hellenistycznej i postacią Aleksandra Wielkiego, a także historią starożytnego Rzymu – w szczególności okresem przełomu republiki i pryncypatu. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych tym tematom.

Powrót

 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: