Marcin Baranowski
   "Bitwa pod Kaliszem 13 lutego 1813"

   ISBN: 83-89943-13-1
   200 str.
   5 map i schematów (kolor)
   Zabrze 2006
Spis treści:

Wstęp
I. Działania wojenne na ziemiach polskich w okresie od grudnia 1812 do lutego 1813    roku
II. Charakterystyka wojsk
III. Bitwa o Kalisz
IV. Ocena bitwy i jej skutki
Zakończenie
Aneksy
Przypisy
Spis map i schematów
Bibliografia
Summary

Opis książki:

Klęska w kampanii 1812 roku stanowiła niezwykle silny cios dla napoleońskiego panowania w Europie zachodniej i środkowo-wschodniej. Cios, ale nie nokaut. Pomimo nieustającego pościgu wojsk rosyjskich, podjęte zostały kroki, które zapewnić miały Wielkiej Armii powstanie z kolan i walkę w następnej rundzie – kampanii 1813 roku. Aby osiągnąć ten cel, sztab francuski musiał ocalić jak najwięcej weteranów z korpusów rozbitych w Rosji. Osłonę ich odwrotu powierzono jednostkom zaangażowanym do tej pory w działaniach na skrzydłach ugrupowania Wielkiej Armii. Wśród nich doniosła rola przypadła w udziale niewielkiemu VII korpusowi saskiemu gen. Reyniera. W lutym 1813 r., kiedy wojska rosyjskie wkroczyły do Warszawy, szczególnego znaczenia nabierał inny ośrodek wojskowy Księstwa Warszawskiego – Kalisz. Utrzymanie panowania nad tym miastem zamykało Rosjanom najkrótszą drogę na pruski Śląsk. Zapewniało ponadto osłonę stacjonującym pod Piotrkowem jednostkom polskim ks. Poniatowskiego, które wciąż leczyły rany po wyprawie moskiewskiej. Zadanie obrony Kalisza dosyć niespodziewanie spadło na barki żołnierzy VII korpusu, którzy 13 lutego 1813 r. zostali zaatakowani przez rosyjski korpus awangardy gen. von Wintzingerode. Doprowadziło to do zaciętej walki na przedmieściach, która stanowiła ostatnią bitwę epoki napoleońskiej na ziemiach polskich.

O autorze:

Marcin Baranowski, rocznik 1981. Urodzony w Ciechanowie. Doktorant w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jego pasją badawczą jest historia wojskowości epoki napoleońskiej. Obecnie pracuje nad zagadnieniem odbudowy armii francuskiej po klęsce 1812 roku. Autor artykułów publikowanych w Roczniku Koła Naukowego Historyków Studentów KUL „Ibidem” („Ordery i sztandary wojsk Księstwa Warszawskiego”, „Jak rodzili się bohaterowie? Czynniki kształtujące postawy żołnierzy epoki napoleońskiej”). Miłośnik planszowych gier strategicznych, piłki nożnej i wyjazdów w Bieszczady.

Powrót

 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: