Tomasz Ciesielski
   "Od Batohu do Żwańca. Wojna na Ukrainie, Podolu i o      Mołdawię 1652–1653"

   ISBN: 978-83-89943-23-1
   336 str.
   145x205 mm
   Okładka miękka ze skrzydełkami
   16 map i schematów
   Zabrze 2007

Spis treści:

Część I
Rok 1652
I Bitwa pod Batohem
II Po katastrofie. Oblężenie Kamieńca Podolskiego
III Między wojną a pokojem. Próby nawiązania rokowań
IV Polskie przygotowania wojenne w drugiej połowie 1652 r.
Część II
Wojna polsko-kozacka zima – wiosna 1653 r.
V Wyprawa Czarnieckiego na Ukrainę
VI Ofensywa kozacko-tatarska na Podole. Poselstwo Żdanowicza
VII Armia koronna latem 1653 r.
VIII Wojsko litewskie wiosna – jesień 1653 r.
Cześć III
Wojna o tron mołdawski kwiecień – październik 1653 r.
IX Pierwsza detronizacja Lupu i interwencja kozacka kwiecień – maj 1653 r.
X Najazd kozacko-mołdawski na Wołoszczyznę. Bitwa pod Fintą
XI Sojusz księstw naddunajskich z Rzeczypospolitą
XII Potyczki pod Faraoni i Sircą. Druga detronizacja Lupu
XIII Początki oblężenia Suczawy
XIV Oblężenie i kapitulacja Suczawy
XV Koniec zmagań o Mołdawię. Losy zwycięzców i zwyciężonych
Część IV
Kampania żwaniecka
XVI Armia koronna w pierwszych tygodniach kampanii żwanieckiej. Przemarsz z Glinian pod Żwaniec
XVII Obóz żwaniecki i stan armii królewskiej jesienią 1653 r.
VIII Liczebność i działania wojsk kozackich i tatarskich od września do pocz. grudnia 1653 r.
XIX Działania wojsk polskich X–XII 1653
XX Rokowania pokojowe. Warunki ugody
XXI Po kampanii
Zakończenie
Przypisy
Spis map i schematów
Wykaz skrótów
Bibliografia

Opis książki:

W książce przedstawione zostały słabo opracowane przez polską historiografię zmagania wojenne W latach 1652-53 z udziałem wojsk polskich, litewskich, kozackich, tatarskich, siedmiogrodzkich, mołdawskich i wołoskich. Toczyły się one na rozległym obszarze Ukrainy, Podola, Rusi, Mołdawii i Wołoszczyzny, a ich stawką była przyszłość państwa kozackiego Bohdana Chmielnickiego. Nowe perspektywy dla jego rozwoju stworzyło doszczętne zniszczenie głównego zgrupowania wojsk polskich w bitwie pod Batohem (1-2 czerwca 1652) oraz małżeństwo Tymofieja Chmielnickiego z córką hospodara mołdawskiego. Później przyszły jednak niepowodzenia, a największym z nich była przegrana wojna o Mołdawię (kwiecień - październik 1653 r.). Na dodatek ludność Ukrainy zdziesiątkowała wielka zaraza. Rzeczpospolita, mimo olbrzymiego wysiłku finansowego, stworzenia silnych armii polskiej i litewskiej (choć nie tak wielkich, jak wynikało to z uchwał sejmowych) oraz zawarcia układów sojuszniczych z władcami księstw naddunajskich, nie potrafiła wykorzystać okresu słabości przeciwnika. W 1653 r. nie odniesiono poważniejszych sukcesów militarnych, a wspólny wysiłek wojsk sojuszniczych pod mołdawską Suczawą został zmarnowany przez zawarcie układu kapitulacyjnego, pozwalającego korpusowi kozackiemu na swobodne odejście na Ukrainę. Szczególnie niekorzystnie na ocenie polskich osiągnięć militarnych w 1653 r. ciąży niefortunna, wyprawa trwająca od sierpnia do grudnia, w trakcie której armia polska nie szukała nieprzyjaciela, a zamknęła się w ufortyfikowanym obozie pod Żwańcem - na południowo-zachodnich peryferiach Podola. Politycznymi skutkami nierozstrzygniętej kampanii 1653 r. były: rozpad kozacko-tatarskiego oraz polsko-mołdawsko-siedmiogrodzkiego układów sojuszniczych, przyjęcie przez Kozaków zwierzchnictwa carskiego (ugoda perejesławska) oraz zbliżenie polsko-tatarskie, które zaowocowało ponad dziesięcioletnia współpracą militarną Chanatu Krymskiego z Rzeczpospolitą.

O autorze:

Tomasz Ciesielski (ur. 1965 r.). Doktor nauk humanistycznych. Pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania badawcze: wojskowość i skarbowość Rzeczypospolitej w XVIII w., archiwa rodowe szlachty kresowej, Polacy w Odessie i regionie nadczarnomorskim XVIII–XX w. Autor publikacji książkowych „Sejm brzeski 1653 r. Studium z dziejów Rzeczypospolitej w latach 1652–1653” (opartej na rozprawie doktorskiej), „Żarów. Historia miasta i gminy”, a także kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych dziejom politycznym i militarnym Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w. Współredaktor trzech wydanych w latach 2006-2007 prac zbiorowych poświęconych kontaktom i obecności Polaków na północnych terenach nadczarnomorskich: „Polacy na Południowej Ukrainie”, „Polacy na Południowej Ukrainie XVII-XX w.”, „Polacy na Południowej Ukrainie i Krymie”.

Powrót

 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: